นพ. ประดิษฐ ปรีดีพร้อมพันธุ์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2535
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2540
+ See More
Day Time Location
Thu516:00 - 20:0016:0020:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
ศูนย์รักษาโรค