นพ. ประกฤษ มีนชัยนันท์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2527
+ See More
Day Time Location
Mon213:00 - 17:0013:0017:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue313:00 - 18:0013:0018:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri613:00 - 17:0013:0017:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat711:00 - 17:0011:0017:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun113:00 - 17:0013:0017:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค