พญ. ประภาพร พิมพ์พิไล

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2516
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2522
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 15:0008:0015:00Medical Clinics (BIC 15D)
Tue308:00 - 15:0008:0015:00Medical Clinics (BIC 15D)
Wed408:00 - 15:0008:0015:00Medical Clinics (BIC 15D)
Thu508:00 - 15:0008:0015:00Medical Clinics (BIC 15D)
Sat708:00 - 15:0008:0015:00Medical Clinics (BIC 15D)
ศูนย์รักษาโรค