ศ.กิตติคุณ นพ. ประพันธ์ ภานุภาค

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2511
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2520
- สาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2522
การศึกษาหลังปริญญา:
- โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา, 2519-2521
ตำแหน่งวิชาการ: ศาสตราจารย์กิตติคุณ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา, โรคเอดส์
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 19:0017:0019:00Medical Clinics (BIC 15C)
ศูนย์รักษาโรค