นพ. ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, พันธุกรรม
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2545 - 2548
- อายุรศาสตร์, Einstein Medical Center, Philadelphia, PA, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556 - 2558
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2558
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Clinical Genetics
- Cancer Genetics
- Cardiovascular Genetics
- Neurogenetics
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15D)
Sat709:00 - 20:0009:0020:00Medical Clinics (BIC 15D)
ศูนย์รักษาโรค