นพ. ประสงค์ พฤกษานานนท์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2525
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2531, Recertified 2539
- Certificate in Pediatric Infectious Diseases/Immunology, University of Rochester, Rochester, New York, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2533
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- Instructor and Fellow in Pediatric Infectious Diseases and Immunology, University of Rochester School of Medicine and Dentistry, Rochester, New York, สหรัฐอเมริกา, 2530-2533
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- เกี่ยวกับวัคซีน, ไวรัสวิทยา
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 19:0009:0019:00Children Center (BIC 17B)
Tue309:00 - 19:0009:0019:00Children Center (BIC 17B)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Children Center (BIC 17B)
Thu509:00 - 19:0009:0019:00Children Center (BIC 17B)
Fri609:00 - 19:0009:0019:00Children Center (BIC 17B)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Children Center (BIC 17B)
Sun109:00 - 16:0009:0016:00Children Center (BIC 17B)
ศูนย์รักษาโรค