นพ. ประธาน วาทีสาธกกิจ

Specialty: อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิด, 2539
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2543, Recertified 2558
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2545, Recertified 2555
- สาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2546, Recertified 2556
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2559
- สาขาอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศไทย, 2559
- สาขาอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2559
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pulmonary & Critical Care Medicine, New York University School of Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2543-2546
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Critical Care Ultrasound
- Endobronchial Ultrasound
- Lung Cancer
+ See More
Day Time Location
Fri610:00 - 12:0010:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sat713:00 - 17:0013:0017:00Medical Clinics (BIC 15A)
ศูนย์รักษาโรค