นพ. ประวัฒน์ โฆสิตะมงคล

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
แพทย์ประจำบ้าน:
- ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลศิริราช, 2547 - 2551
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- Visiting Fellow: Liver Transplantation, David Geffen School of Medicine, UCLA, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2553 - 2555
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค