นพ. ปรีชา เหมชะญาติ

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2530
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค