นพ. ปรีชา เลาหคุณากร

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2529
- สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจในเด็ก, ประเทศไทย, 2535
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2540
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2545
การศึกษาหลังปริญญา:
- โรคหัวใจในเด็ก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533-2535
- Cardiac Electrophysiology, Medical University of South Carolina, Charleston, South Carolina, สหรัฐอเมริกา, 2539-2543
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Cardiac Arrhythmia, Syncope and Invasive Electrophysiology
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 20:0008:0020:00Children Center (BIC 17C)
Tue308:30 - 17:0008:3017:00Children Center (BIC 17C)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17C)
Thu513:00 - 17:0013:0017:00Children Center (BIC 17C)
Fri608:00 - 20:0008:0020:00Children Center (BIC 17C)
Sat713:00 - 17:0013:0017:00Children Center (BIC 17C)
ศูนย์รักษาโรค