พญ. ปรียานาถ กำจรฤทธิ์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- Minimally Invasive Surgery, ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร, May 2560 - April 2561
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Women & Children/ Menopause, Observership program at Women & Children/ Menopause Department, Southern Health, November 2556 - February 2557
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu513:00 - 20:0013:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค