นพ. ปรียพาส นิลอุบล

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2507
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2516
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2520
การศึกษาหลังปริญญา:
- Art and Science of Surgeon, Fellow American College of Surgeron, 2516
- Plastic Surgery, Fellow International College of Surgeon, 2517
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Cosmetic Surgery
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
ศูนย์รักษาโรค