ทพ. พฤฒิชัย บุริยเมธากุล

Specialty: ทันตกรรม, ศัลยกรรมช่องปาก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเพเชียล, ประเทศไทย, 2543
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Oral Surgery
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri616:30 - 20:0016:3020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค