นพ. ปรีชา ยุวรี

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2514
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2521
+ See More
Day Time Location
Mon207:00 - 15:3007:0015:30Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Tue307:00 - 15:3007:0015:30Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Wed407:00 - 15:3007:0015:30Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Thu507:00 - 15:3007:0015:30Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri607:00 - 15:3007:0015:30Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค