นพ. ภูวริช วงศ์สุขเกษม

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2549
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, ประเทศไทย, 2551
+ See More
Day Time Location
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Pediatric Clinic (BIH 3rd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Pediatric Clinic (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค