ทพญ. รณิต ศุภพิพัฒน์

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมจัดฟัน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา:
- ทันตกรรมจัดฟัน, ประเทศไทย, 2545
+ See More
Day Time Location
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun117:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค