รศ.นพ. รสิก รังสิปราการ

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, Ultrasound
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2524
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติ-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2532
- อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก, ประเทศไทย, 2540
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รักษาโรค