พญ. รสินทรา ศิริวัฒน์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยวิกฤต
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
แพทย์ประจำบ้าน:
- กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลหาดใหญ่, 2553 - 2556
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2556
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2558
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Chest
- Critical Care
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค