นพ. ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
แพทย์ประจำบ้าน:
- ศัลยศาตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2543 - 2547
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
- อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2558
การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical Fellowship, The Department of Hepato Biliary - Pancreatic Surgery, Institute of Gastroenterology, Tokyo Women's Medical University, ประเทศญี่ปุ่น, 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Hepato-Pancreato-Biliary disease and Cancer
- Laparoscopic Surgery for Liver cancer
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค