ทพ. เรย์ สน

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์
Language Spoken: อังกฤษ, สเปน, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, สหรัฐอเมริกา, 2544
แพทย์ประจำบ้าน:
- ทันตกรรมทั่วไป, US Navy,Maryland, สหรัฐอเมริกา, 2545 - 2546
การศึกษาหลังปริญญา:
- Implant Dentistry, University of California, Los Angeles (UCLA), California, สหรัฐอเมริกา, มกราคม 2551 - ธันวาคม 2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Periodontal Surgery
- Inplant Dentistry
+ See More
Day Time Location
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค