ผศ.นพ. รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย 2545
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ศัลยกรรมเต้านม, ศัลยกรรมส่องกล้อง
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค