ทพ. รุ่งกิจ หลีหเจริญกุล

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมหัตถการ
ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
- Master of Science in Dentistry, The University of North Carolina, Chapel Hill, NC, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2549
แพทย์ประจำบ้าน:
- ทันตกรรมหัตถการ, The University of North Carolina, Chapel Hill, NC, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2546 - 2549
- ทันตกรรมประดิษฐ์, The University of Iowa, Iowa city, IA, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2549 - 2552
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun117:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค