นพ. รุจาพงศ์ สุขบท

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา (Eligible)
การศึกษาหลังปริญญา:
- โรคระบบทางเดินอาหาร, University of British Columbia, Vancouver, แคนาดา, 1990-1992
- โรคระบบทางเดินอาหาร, University of Colifornia San Francisco, สหรัฐอเมริกา, 1992-1993
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคตับอ่อนอักเสบและโรคตับอ่อน
- Inflammatory Bowel Disease (IBD)
+ See More
Day Time Location
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค