ศ.นพ. รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยวิกฤต
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2538
- อนุสาขาโรคปอดและระบบทางเดินหายใจในเด็ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2543
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2543
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขาวิชาเกี่ยวกับโรคปอดและทางเดินหายใจในเด็กและการรักษาผู้ป่วยหนักในเด็ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2542
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- สาขาวิชาเกี่ยวกับโรคปอดและทางเดินหายใจในเด็กและการรักษา ผู้ป่วยหนักในเด็ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2542
+ See More
Day Time Location
Wed417:30 - 20:0017:3020:00Children Center (BIC 17C)
Thu517:30 - 20:0017:3020:00Children Center (BIC 17C)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค