ทพญ. สายสุดา นิลสินธพ

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค