นพ. ศักรินทร์ จิรพงศธร

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2550 - 2553
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2553
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2555
การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical posdoctoral fellowship (Hepatology), Mayo Clinic, College of Medicine, Rochester, Minnesota, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557 - 2559
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Gastrointestinal and liver diseases
- Cirrhosis and its complications
- Viral hepatitis
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sat709:00 - 16:0009:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sun109:00 - 16:0009:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค