รศ.นพ. สัมพันธ์ พรวิลาวัณย์

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก, ประเทศไทย,2530
การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยศาสตร์โรคหัวใจ, Austin Hospital, Studley's Road, Heidelberg, Victory, ประเทศออสเตรเลีย, 2535-2536
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์,มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ศัลยกรรมหัวใจ (ผู้ใหญ่และเด็ก)
+ See More
Day Time Location
Mon210:00 - 12:0010:0012:00Heart Center (BIC 14D)
Fri610:00 - 12:0010:0012:00Heart Center (BIC 14D)
ศูนย์รักษาโรค