นพ. สงวนชัย โชคดีสัมฤทธิ์

Specialty: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2547
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Robotic Assisted Laparoscopy
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Endourology, Laparoscopic
+ See More
Day Time Location
Mon207:00 - 12:0007:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
ศูนย์รักษาโรค