พญ. ศนิ มลกุล

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2532
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2538
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatric Surgical Oncology, St. Jude Children's Research Hospital, Tennessee, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2543-2545
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pediatric Surgical Oncology
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 19:0017:0019:00Children Center (BIC 17C)
Sun109:00 - 10:3009:0010:30Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค