พญ. เสาวนีย์ การปลื้มจิตต์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2540
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2544
แขนงที่ฝีกฝนเป็นพิเศษ:
- Colposcopy
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- สูติ-นรีเวช, มะเร็งนรีเวช, ส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยเซลส์ก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat713:00 - 15:3013:0015:30Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค