ศ.พญ. เสาวรส ภทรภักดิ์

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต นาสิก ลาริกซ์วิทยา, ประเทศไทย, 2534
การศึกษาหลังปริญญา:
- โสตวิทยาเกี่ยวกับประสาท, ประเทศแคนาดา, 2537-2538
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, แผนก โสต นาสิก ลาริกซ์วิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- เวียนศีรษะและเสียการทรงตัว, ปัญหาการได้ยิน, เสียงรบกวนในหู และการผ่าตัดหู
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- เวียนศีรษะ
- กายภาพบำบัดและการผ่าตัดในการรักษาโรคเวียนศีรษะ
- การตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินและเสียงรบกวนในหู
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Wed417:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Sat708:30 - 12:0008:3012:00ENT Center
Sat713:00 - 14:0013:0014:00ENT Center
ศูนย์รักษาโรค