นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา 2531
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด, สหรัฐอเมริกา, 2534
- สาขาอายรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2536
การศึกษาหลังปริญญา:
- Cardioloy, Kaiser Foundation Hospital, Los Angeles, California, สหรัฐอเมริกา, 2531-2533
- Interventional Cardiology, Kaiser Foundation Hospital, Los Angeles, California, สหรัฐอเมริกา, 2533-2534
- Interventional Cardiology, The Hospital of the Good Samaritan, Los Angeles, California, สหรัฐเมริกา, 2534-2535
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค