นพ. สราวุธ สัมมาชีวกิจ

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาอายุรศาสตร์, Ichan School of Medicine at Mount Sinai, Queens Hospital Center, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา, 2555 - 2558
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2558
- สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, สหรัฐอเมริกา, 2560
การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, Mount Sinai Beth Israel Hospital, Ichan School of Medicine at Mount Sinai, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา, 2558 - 2560
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Thyroid disorders
- Diabetes
- Hormone replacement therapy
- General Endocrinology
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 20:0008:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Thu513:00 - 20:0013:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Fri608:00 - 20:0008:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Sat708:00 - 20:0008:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
ศูนย์รักษาโรค