ผศ.พญ ศริญญา ภูวนันท์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542 - 2545
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา:
- Echocardiography Laboratory, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2548 - 2549
- Heart Failure and Heart Transplantation, University of Florida, Gainesville, Florida, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2549 - 2550
- Advanced Cardiac Imaging, Cleveland Clinic, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2550 - 2551
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Heart Failure Transplant Cardiology
- Echocardiography
- Cardiomyopathy
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค