นพ. สาริษฐ์ หุตะโกวิท

Specialty: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญาบัตร:
- Clinical Urology, Bundeswehr Hospital, Germany, 2550
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed417:00 - 19:0017:0019:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
ศูนย์รักษาโรค