นพ. สาโรช นิมกาญจน์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป, University of Illinois, Chicago, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2536-2539
การศึกษาหลังปริญญา:
- กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, Weill Cornell Medical College, New York, ประเทศสหรัฐอมเริกา, กรกฎาคม 2539 - มิถุนายน 2542
Attendingships:
- Kravis's Childern Hospital at the Mount Sinai Center, New York, NY. 2005 - 2009
- New York Presbyterian, Weill Cornell Medical Center, New York, NY. 2009 - 2012
- Hospital for Special Surgery and Memorial Sloan Kettering Medical Center, New York, NY. 2009 - 2012
Academic Rank:
- Associate Professional of Pediatric, Chinician-Educator Track
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2542, Ongoing Certification
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17C)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Children Center (BIC 17A)
Sat714:00 - 17:0014:0017:00Children Center (BIC 17B)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Children Center (BIC 17B)
ศูนย์รักษาโรค