น.อ.หญิง.พญ.ดร. ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2537
- Doctor of Philosophy (Ph.D.), ระบาดวิทยาคลินิก, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatrics Allergy & Immunology, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, มิถุนายน 2546 - พฤษภาคม 2548
- Research Fellow in Pediatrics - Allergy & Immunology, University of South Florida, All Children's Hospital, St. Peterburg, สหรัฐอเมริกา, กันยายน 2550 - เมษายน 2552
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2541
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, ประเทศไทย, 2550
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Asthma and Allergic rhinitis
- Food allergy
- Anaphylaxis
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17B)
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17B)
ศูนย์รักษาโรค