ศ.พญ. ศศิธร ลิขิตนุกูล

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2522
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatric Infectious Disease, Southwestern Medical Center, Dallas Tel, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2529
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคติดเชื้อ, โรคเอดส์
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17B)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Children Center (BIC 17C)
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17B)
ศูนย์รักษาโรค