นพ. เสถียรวิทย์ เร้าเสถียร

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 - 2560
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2560
+ See More
Day Time Location
Mon208:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Tue308:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Wed408:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Thu508:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Fri608:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Sat708:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Sun108:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
ศูนย์รักษาโรค