นพ. สาธิต กรเณศ

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัมหิดล, 2520
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2524
- สาขากุมารศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2535
+ See More
Day Time Location
Thu507:30 - 08:3007:3008:30Children Center (BIC 17C)
Thu518:00 - 19:3018:0019:30Children Center (BIC 17B)
ศูนย์รักษาโรค