ศ.นพ. สาธิต วรรณแสง

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2512
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์ ประเทศไทย, 2516
- สาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา:
- อายุรศาสตร์โรคระบบต่อไร้ท่อและ Metabolism, 2519-2520
- อายุรศาสตร์ทั่วไปและโรคระบาดวิทยา, 2524
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคเบาหวาน, โรคต่อมไธรอยด์และโรคของต่อม Pituitary
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
ศูนย์รักษาโรค