นพ. เสถียร เตชะไพฑูรย์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, แมนดาริน, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2518
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2524
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2540
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue313:00 - 15:0013:0015:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค