ผศ.พญ เสาวลักษณ์ ชูศิลป์

Specialty: อายุรศาสตร์, ไตวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2511
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2533
การศึกษาหลังปริญญา:
- อายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศออสเตรเลีย, 2520
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- สาขาวิชาโรคไต
+ See More
Day Time Location
Mon210:00 - 12:3010:0012:30Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Tue310:00 - 12:3010:0012:30Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Wed410:00 - 12:3010:0012:30Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Thu510:00 - 12:3010:0012:30Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Fri610:00 - 12:3010:0012:30Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
ศูนย์รักษาโรค