นพ. เสรี เอี่ยมผ่องใส

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2545
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2555
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2556
การศึกษาหลังปริญญา:
- Craniofacial Fellow, University of Washington, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2552-2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ศัลยกรรมปรับเปลี่ยนโครงสร้างจมูก, ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้า, ศัลยกรรมปรับรูปคิ้วผ่านกล้อง, ศัลยกรรมปรับโครงสร้างของใบหน้า, ศัลยกรรมหนังตาและถุงใต้ตา, ศัลยกรรมตกแต่งรอยแผลเป็น, ศัลยกรรมเสริมเต้านม, ศัลยกรรมแก้ไขนมหย่อนคล้อย, ดูดไขมัน, ศัลยกรรมเสริมสร้างรูปร่างให้ได้สัดส่วน, แก้ไขรูปหน้าและลบเลือนริ้วรอยด้วยโบท็อกซ์และฟิลเลอร์, ศัลยกรรมเนื้องอกและมะเร็งผิวหนัง
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Sat713:00 - 17:0013:0017:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Sun113:00 - 17:0013:0017:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
ศูนย์รักษาโรค