พญ. สิริกุล วรรณแสง

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2519
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2523
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17A)
Tue308:30 - 16:0008:3016:00Children Center (BIC 17A)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17A)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17A)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17A)
Sat708:00 - 14:0008:0014:00Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค