พญ. ศรีริน สินธุภัค

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2505
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา:
- Human reproductive physiology and family planning, Margaret Sanger Research Bureau, New York, สหรัฐอเมริกา, 2515-2516
- Obstetrics & Gynecology, Columbia University, New York, สหรัฐอเมริกา, 2516-2517
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 19:0017:0019:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat716:00 - 19:0016:0019:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun107:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (PAP) (BIC 11th Floor)
ศูนย์รักษาโรค