นพ. สิริพงศ์ รัตนไชย

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
แพทย์ประจำบ้าน:
- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2543
การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยกรรมตกแต่งทางกระดูก (ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ), โรงพยาบาลศิริราช, 2544
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2543
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Robotic Total Hip and Knee Adult Joint Reconstruction Surgeries, Keck Hospital USC, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- MAKOplasty Knee and Hip Training, Robotic Joint Replacement Center, Florida, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Oxford Partial Knee Instructional Course, Keble College, Oxford, ประเทศอังกฤษ
- Birmingham Hip Resurfacing Surgery, Birmingham, ประเทศอังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมโดยใช้เทคนิคแผลเล็ก
- การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วนโดยใช้เทคนิคและข้อเทียมแบบอ๊อกซฟอร์ด
- การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมเฉพาะส่วนและข้อสะโพกเทียมโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด
- การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อสะโพกเทียม
- การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมในผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมมาก่อน
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
ศูนย์รักษาโรค