ทพญ. ศิริพร ทิมปาวัฒน์

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมรากฟัน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2515
- ทันตกรรม, มหาวิทยาลัย Minnesota, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2524
วุฒิบัตร:
- สาขาวิทยาเอ็นโดดอนท์, ประเทศไทย, 2540
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การรักษาและป้องกันโรคเนื้อเยื่อในของฟัน
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat709:00 - 16:0009:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค