นพ. สิริวัฒน์ อนันตพันธุ์พงศ์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2528
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2540
+ See More
Day Time Location
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue310:00 - 12:3010:0012:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue313:30 - 16:0013:3016:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Wed410:00 - 12:3010:0012:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed413:30 - 16:0013:3016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu513:00 - 15:0013:0015:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri610:00 - 12:3010:0012:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri613:30 - 16:0013:3016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค