พญ. สิริยาภรณ์ เลาหคุณากร

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2530
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17C)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17C)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17C)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17C)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Children Center (BIC 17C)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17C)
ศูนย์รักษาโรค